Vice President of the Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva